Yenilenebilir Enerji Üretiminde Yerli Katkı İlave Fiyatı Başvuru Süreleri Uzatıldı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’E İLİŞKİN 10.12.2020 TARİHLİ VE 31330 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİKLER

24.06.2016 tarih, 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) geçici 3. Maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen başvuru sürelerinin uzatılmasına ve tesislere ilişkin kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda uygulanacak prosedüre ilişkin olarak 10.12.2020 tarih, 31330 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ile, 2021 yılında yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak üzere yapılacak başvurulara ilişkin Yönetmelik’in 4. maddesinde belirtilen belgelerin sunulma süresi, son tarih olarak belirlenen 16.10.2020 tarihinden 21.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda eksik veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 23.12.2020 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilmesi öngörülmüştür. Eksik başvuru sahiplerinin, bu başvurulara ilişkin belgeleri 25.12.2020 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) ve/veya Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa sunması gerekmekte olup, aksi takdirde eksik başvuru sahibi yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacaktır. Bu kapsamda Bakanlık tarafından görevlendirilmiş kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen fiyat, 28.12.2020 tarihine kadar EPDK’ya bildirilecektir. Bu tesislere ilişkin 21.12.2020 tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin Yönetmelik’te belirtilen başvuru belgelerinin 01.08.2020 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, yerli katkı ilave fiyatından yararlanılmayacaktır.

30.06.2021 tarihine kadar işletmeye giren elektrik üretim tesisleri için ise, yapılacak başvurulara ilişkin Yönetmelik’in 4. maddesi kapsamındaki belgelerin 01.08.2020 tarihine kadar Bakanlık’a ve/veya Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa sunulması gerekmektedir. Eksik veya yanlış belge tespit edilen başvurular için eksik ve/veya yanlış belgelerin en geç 13.09.2021 tarihine kadar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilecek olup, eksik ve/veya yanlış belgelerin düzeltilerek en geç 30.09.2021 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili tesisler yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacaktır. Bu kapsamda yapılan başvuruya ilişkin değerlendirme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı 31.10.2021 tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahibine bildirilecektir. Başvuru yapmış tesislere ilişkin 30.06.2021 tarihinden sonraki kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin bulunması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin Yönetmelik’te belirtilen başvuru belgeleri, ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa sunulmuş olmalıdır. Aksi takdirde, yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: