Yeni koronavirüs (Covid-19) Kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN 01.12.2020 TARİHLİ VE 31321 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARI

Yeni koronavirüs (Covid-19) kapsamında kısa çalışma ödeneği başvuru süresine ilişkin 30.11.2020 tarih, 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 01.12.2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karar ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde zorlayıcı sebep nedeniyle kısa çalışma başvuruları tekrar başlatılmış olup başvuru süresi 30.06.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır.

Karar’da, söz konusu ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneğinden düşülmeyeceği de belirtilmiştir.

Karar ile işyerleri 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunup daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan işçilerini de bildirebilecektir.

3238 Sayılı Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: