Yek Belgeli Üretim Tesisleri için Güncellenen Süreler ve Fiyatlar

01.07.2021 TARİHİNDEN 31.12.2025 TARİHİNE KADAR İŞLETMEYE GİRECEK YEK BELGELİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN UYGULANACAK FİYATLAR, SÜRELER VE FİYATLARIN GÜNCELLENMESİ

29.01.2021 tarihinde verilen 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3453 Sayılı Karar”) 01.07.2021 tarihinden 31.12.2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar, süreler ve fiyatların güncellenmesine ilişkin 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un (“Yenilenebilir Enerji Kanunu”) 6. ve 6/B maddesi gereğince 30.01.2021 tarih, 31380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3453 Sayılı Karar ile, 01.07.2021 tarihinden 31.12.2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için 3453 Sayılı Karar’ın Ek-1’inde yer alan fiyatlarında belirlenen süreler boyunca uygulanacağı belirlenmiştir. 02.12.2020 tarih, 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda yapılan değişikliğe paralel olarak geçmişte YEKDEM kapsamında döviz üzerinden destek söz konusu iken bu defa Türk Lirası üzerinden destek fiyatları belirlenmiştir.

Bu kapsamda, belirtilen fiyatların 01.01.2021 tarihinden itibaren başlamak ve kaynak bazında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ilki 01.04.2021 tarihinde olacak şekilde her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında 3453 Sayılı Karar’ın Ek-2’sinde belirtilen yönteme göre güncelleneceği düzenlenmiştir.

3453 Sayılı Karar’a ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

error: