YEK Belgeli Üretim Lisansı Sahipleri için YEKDEM Süresi Uzatıldı

18.09.2020 TARİHLİ VE 31248 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM FAALİYETİ GÖSTEREN TESİSLER İÇİN UYGULANACAK FİYAT VE SÜRELER İLE YERLİ KATKI İLAVESİNE İLİŞKİN 2949 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

18.09.2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmî Gazete ile yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin 2949 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“2949 sayılı Karar”) yayımlanmıştır.

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un (“YEK Kanunu”) yürürlük tarihi olan 18.05.2005 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar işletmeye girmiş ya da girecek olan ve YEK Kanunu kapsamında yer alan üretim tesislerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’ndan (“YEKDEM”) 10 yıl süre ile yararlanma hakkı verilmişti. Resmî Gazete’de yayımlanan 2949 sayılı Karar ile YEKDEM’den faydalanabilmek için belirlenen işletmeye giriş tarihi 31.12.2020 tarihinden 30.06.2021 tarihine uzatılmıştır. Bu kapsamda, YEK belgeli üretim lisansı sahipleri için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’a (“Kanun”) ekli I sayılı Cetvel ile belirlenen fiyatlar 31.12.2030 tarihine kadar uygulanacaktır. Ancak ilgili düzenleme lisans sahibi üretim şirketleri için sınırlı tutulmuş olup üretim lisansı sahibi olmayan şirketlerin YEKDEM’den faydalanmak üzere işletmeye giriş tarihlerine dair süre uzatımını gösterir herhangi bir düzenlemede bulunulmamıştır.

2949 sayılı Karar ile yukarıda belirtilen süre uzatımına ek olarak, 01.01.2021 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli üretim tesislerinde kullanılacak mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, ilgili tesislerde üretilecek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile 1 sayılı Cetvel ile belirtilen fiyatlara ek olarak Kanun’a ekli II sayılı Cetvel’de belirtilen fiyatların ekleneceği düzenlenmiştir.

2949 sayılı Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: