Yargı Alanında Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

YARGI ALANINDAKİ HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA GETİRİLEN DURMA SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR

30 Nisan 2020 tarih ve 31114 sayılı Resmî Gazete’de; 29 Nisan 2020 tarihinde verilen 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yargı Alanlarındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (“Karar”) yayımlanmıştır. Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Karar uyarınca; Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1 Mayıs 2020 (bu tarih dahil olmak üzere) tarihinden 15 Haziran 2020 (bu tarih dahil olmak üzere) tarihine kadar uzatılmıştır. Karar’da söz konusu tarihlerin salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilebileceği de belirtilmiştir.

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında düzenlenen durma süresine ilişkin ayrıntılı bilgiye 03.04.2020 tarihli “Covid-19 Salgınının Ticari Hayata Etkileri ile Alınan Tedbirler Kapsamında Hukuki Bilgilendirme” başlıklı bilgi notumuzdan, Karar’ın tam metnine ise buradan ulaşabilirsiniz.

error: