Yabancı Ülkede Bulunan İmza Yetkililerinin İmza Beyannamelerinin Düzenlenmesi

YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZA YETKİLİLERİNİN İMZA BEYANNAMELERİNİN DÜZENLENMESİ

22.07.2020 tarih ve 31193 sayılı Resmî Gazete’de Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) yayımlanmıştır. Değişiklik Tebliği ile 06.12.2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kişilerin imza beyannamelerinin düzenlenmesine ilişkin 13. maddesinin 6. fıkrasında ilişkin değişiklik yapılmıştır. İlgili değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliği ile, yabancı ülkede bulunan şirket imza yetkililerinin imza beyanlarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanarak düzenlenebileceği; düzenlenen imza beyanlarının Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi (“Lahey Sözleşmesi”) hükümlerine göre onaylatılarak noter onaylı Türkçe çevirisi ile Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne verilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Bu değişiklik ile, ticaret sicil müdürlüklerince bir süredir kabul edilmeyen Lahey Sözleşmesi uyarınca yurtdışında noter onayı ve apostil ile düzenlenen imza beyanları yeniden noter onaylı Türkçe çevirisi ile sicil işlemlerinde kullanılabilecektir.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: