Veri Sorumluları Sicili Bilgilendirme Sistemi’ne Kayıt Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Verilen Süreler Uzatıldı

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ’NE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRELER UZATILDI!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı karar (“Karar”) ile; ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicil’e kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde:

    • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 12.2021 tarihine,
    • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 12.2021 tarihine,
    • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 12.2021 tarihine

kadar uzatılmasına ve Karar’ın Kurum’un internet sayfası ile Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: