Vadeli Doğal Gaz İşletim Usul ve Esasları Yayımlandı

12.03.2021 TARİH VE 31421 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN VADELİ DOĞAL GAZ PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARI

12.03.2021 tarih ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.02.2021 tarih ve 10046 numaralı kararı uyarınca; 31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) dayanılarak Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları (“Usul ve Esaslar”) yayımlanmıştır. Usul ve Esaslar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Usul ve Esaslar ile vadeli doğal gaz ürünlerinin Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesine ilişkin hususlar ile Yönetmelik’te bu Usul ve Esaslar’a bırakılan hususların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Usul ve Esaslar; piyasa işletmecisinin, merkezi uzlaştırma kuruluşunun ve piyasa katılımcılarının vadeli doğal gaz piyasasında gerçekleştirilen işlemlere, uzlaştırma, fatura ve ödeme işlemlerine, teminat ve temerrüt yönetimi ile temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Usul ve Esaslar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: