Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi ve Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU SÜRESİNİN VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Yeni koronavirüs (Covid-19) kapsamında kısa çalışma ödeneği başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin 22.12.2020 tarih, 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3316 Sayılı Karar”) ve kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 22.12.2020 tarih, 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3317 Sayılı Karar”) 23.12.2020 tarih, 31343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

01.12.2020 tarih, 31321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30.11.2020 tarih, 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde zorlayıcı sebep nedeniyle kısa çalışma ödeneğine ilişkin başvurular tekrar başlatılmış olup, başvuru süresi 30.06.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine uzatılmıştı. Bu defa, 3316 Sayılı Karar ile 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma ödeneğine başvuru süresi 31.01.2021 tarihine karar uzatılmış bulunmaktadır.

3317 Sayılı Karar ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, 31.12.2020 tarihinden başlamak üzere 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır

3316 Sayılı Karar’ın tam metnine buradan, 3317 Sayılı Karar’ın tam metnine ise buradan  ulaşabilirsiniz.

error: