Kısa Çalışma Ödeneği Uygulama Süresinin Üçüncü Kez Uzatılması

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN 31.08.2020 TARİHLİ VE 31230 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARI

Koronavirüs (Covid-19) kapsamında kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 29.06.2020 tarih, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“2706 Sayılı Karar”)  30.06.2020 tarih, 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce kısa çalışmadan yararlanan işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30.06.2020 öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden; kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay uzatılmıştır.

Sonrasında, 31.07.2020 tarih, 31202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30.07.2020 tarih, 2810 sayılı kısa çalışma ödeneği süre uzatımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı (“2810 Sayılı Karar”) doğrultusunda kısa çalışma ödeneğine ilişkin yeniden süre uzatımı yapılmış ve ilgili sürelerin 2706 Sayılı Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu uzatımlara ek olarak, 31.08.2020 tarih, 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30.08.2020 tarih, 2915 sayılı kısa çalışma ödeneği süre uzatımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı (“2915 Sayılı Karar”) doğrultusunda kısa çalışma ödeneğine ilişkin yeniden süre uzatımı yapılmış ve 2810 Sayılı Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlatılmak üzere ilgili süre iki ay uzatılmıştır.

2915 Sayılı Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: