Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı

10 MART 2021 TARİHLİ VE 31419 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 10 Mart 2021 tarih, 31419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile İş Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında uzaktan çalışmanın, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işlerin ve verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme…

Devamı

İşten Çıkarma Yasağı Süresi ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatıldı

İşten Çıkarma Yasağı Süresi ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatıldı

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ UZATILMASINA İLİŞKİN 09.03.2021 TARİHLİ VE 31418 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARI 09.03.2021 tarih, 31418 sayılı Resmî Gazete’de, 08.03.2021 tarihinde verilen; yeni koronavirüs (Covid-19) kapsamında 4867 sayılı İş Kanunu’nun (“İK”) geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen…

Devamı

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI Yeni koronavirüs (Covid-19) kapsamında kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 18.02.2021 tarih, 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3556 Sayılı Karar”) 19.02.2021 tarih, 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3556 Sayılı Karar ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun…

Devamı

Şirket Kuruluş Sözleşmeleri ve İmza Beyannamelerinin Düzenlenmesine İlişkin Değişiklikler

Şirket Kuruluş Sözleşmeleri ve İmza Beyannamelerinin Düzenlenmesine İlişkin Değişiklikler

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 20.02.2021 tarih, 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile 06.12.2016 tarih, 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret…

Devamı

Yek Belgeli Üretim Tesisleri için Güncellenen Süreler ve Fiyatlar

Yek Belgeli Üretim Tesisleri için Güncellenen Süreler ve Fiyatlar

01.07.2021 TARİHİNDEN 31.12.2025 TARİHİNE KADAR İŞLETMEYE GİRECEK YEK BELGELİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN UYGULANACAK FİYATLAR, SÜRELER VE FİYATLARIN GÜNCELLENMESİ 29.01.2021 tarihinde verilen 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3453 Sayılı Karar”) 01.07.2021 tarihinden 31.12.2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına…

Devamı

İşten Çıkarma Yasağı Süresi ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatıldı

İşten Çıkarma Yasağı Süresi ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatıldı

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ UZATILMASINA İLİŞKİN 30.12.2020 TARİHLİ VE 31350 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARI 30.12.2020 tarih, 31350 sayılı Resmî Gazete’de 29.12.2020 tarihinde verilen; yeni koronavirüs (Covid-19) kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İK”) geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen…

Devamı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 26.12.2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazetede 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun(“TTK”) 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ…

Devamı

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi ve Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi ve Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU SÜRESİNİN VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARLARI Yeni koronavirüs (Covid-19) kapsamında kısa çalışma ödeneği başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin 22.12.2020 tarih, 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3316 Sayılı Karar”) ve kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 22.12.2020 tarih, 3317 sayılı Cumhurbaşkanı…

Devamı

Yenilenebilir Enerji Üretiminde Yerli Katkı İlave Fiyatı Başvuru Süreleri Uzatıldı

Yenilenebilir Enerji Üretiminde Yerli Katkı İlave Fiyatı Başvuru Süreleri Uzatıldı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’E İLİŞKİN 10.12.2020 TARİHLİ VE 31330 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİKLER 24.06.2016 tarih, 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) geçici…

Devamı

error: