İşten Çıkarma Yasağı Süresi ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatıldı

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ UZATILMASINA İLİŞKİN 30.12.2020 TARİHLİ VE 31350 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARI

30.12.2020 tarih, 31350 sayılı Resmî Gazete’de 29.12.2020 tarihinde verilen; yeni koronavirüs (Covid-19) kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İK”) geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen iş sözleşmesinin feshi yasağının ve ücretsiz izin sürelerin uzatılmasına ilişkin 3344 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı (“3344 Sayılı Karar”) yayımlanmıştır. Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile İK geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süreler 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

3344 Sayılı Karar ile  her türlü iş ve hizmet sözleşmesinin İK’nın 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süre ile feshedilemeyeceğine ilişkin İK’nın geçici 10. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen süreler ile yine aynı tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğine dair İK’nın 2. fıkrasında belirtilen süreler 17.03.2021 tarihine kadar 2 ay uzatılmıştır.

3144 Sayılı Karar’ın tam metnine ise buradan  ulaşabilirsiniz.

error: