İdil Çağal Kuyan

Georgetown University Law Center, LL.M. Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

İdil Çağal Kuyan, başta ticaret hukuku olmak üzere birleşme ve devralmalar, kurumsal yönetim, grup şirketlerinin yeniden yapılandırılması, sermaye piyasası hukuku, uyuşmazlık çözümü, sigorta hukuku ve yolsuzlukla mücadele alanında uzmanlaşmıştır. Enerji, sigorta, telekomünikasyon ve medikal sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara danışmanlık vermiştir.

İdil Çağal Kuyan, özellikle yerli ve yabancı şirketleri, fonları, melek yatırımcıları şirket birleşme ve devralmalarında temsil etmiş ve şirket yapılandırmalarında yabancı sermayeli sektör liderlerine danışmanlık hizmeti vermiştir.

İdil Çağal Kuyan çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere her türlü hukuki alanda sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu ve yolsuzlukla mücadele alanında ticaret odaları, yerli ve yabancı şirket çalışanları ve yöneticilerine eğitim vermiş ve uyuşmazlık çözümü konusunda yerli ve yabancı birçok firmayı temsil etmiştir.

İdil Enerji ve maden hukukunda uzman arabuluculuk yapmaktadır. Aynı zamanda Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi’nde (EDAC) hakemlik yapmaktadır.

İdil Çağal Kuyan, TÜSİAD şirketler hukuku çalışma grubu ve enerji çalışma grubunun faaliyetlerine katılmaktadır.

İdil Çağal Kuyan, daha önce uluslararası bir danışmanlık firmasında, Dünya Bankası ve Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışmıştır.

error: