İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

19.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile özellikle iflas ve konkordato süreçlerine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve anılan düzenlemeler Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun kapsamında;

   • İflas masasına ait malların paraya çevrilmesi sırasında; işletmenin devamlığı ve ekonomiye olan katkısı göz önünde bulundurulmak suretiyle, ticari veya ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal, hak ve bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmelerin bir bütün halinde satılacağı düzenlenmiştir. İlgili işleme taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacak olup bir bütün olarak satışın denenmesi ve başarısız olması durumunda bahse konu mal ve haklar ayrı ayrı satılacaktır.
   • Üzerinde rehin tahsis edilmiş olan malın konkordato projesi kapsamında kullanılması öngörülmüyorsa veya kıymetinin düşecek olması ya da muhafazasının masraflı olması öngörülmekteyse konkordato komiserinin görüşü ve kurulun muvafakati alınarak ilgili malın satışına izin verilebileceği düzenlenmiştir. Böyle bir durumda, satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacaktır.
   • Mühlet kararından itibaren mahkemenin izni dışında rehin tesis etme, kefil olma, ivazsız tasarruflarda bulunma ve taşınmazı ile işletmenin devamlı tesisatını devir ve takyit etmeye ilişkin yasağa ek olarak, işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını devredemeyeceği ve takyit edemeyeceği belirtilmiştir.
   • Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçların adi konkordato şartlarına tabi olmayacağı, temerrüt halinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu edilebileceği ve rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödeneceği düzenlenmiştir.

Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: