Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 9289-5 ve 9292 Numaralı Kararları

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU’NUN 9289-5 VE 9292 NUMARALI KARARLARI

11 Nisan 2020 Tarihli ve 31096 Sayılı Resmî Gazete ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“Kurul”) 9 Nisan 2020 tarihli; 9289-5 sayılı spot boru gazı ithalatı talep çağrısına ilişkin ve 9292 sayılı üreticilere tahakkuk ettirilen dağıtım bedeli ve/veya sistem kullanım bedeline ilişkin kararları yayımlanmıştır. Bu kapsamda:

    1. Kurul tarafından verilen 9289-5 numaralı karar ile Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 2020 Gaz yılı için yapılması gereken talep çağrısına ilişkin olarak; Mayıs ayı (A5) talep çağrısının (2020/5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“Kurum”) internet sitesinde ilan edilmesini müteakip yapılacak talep toplama/yarışmanın 24 Nisan 2020 tarihinde Kurum tarafından işletilen elektronik platformda gerçekleştirilmesine ve talep çağrısı metninin onaylanarak Kurum’un internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.
    2. Kurul tarafından verilen 9292 numaralı karar ile dağıtım şebekesine bağlı lisanslı veya lisanssız elektrik üreticileri tarafından geçici kabul öncesi üretilerek dağıtım şebekesine bedelsiz verilen enerji üzerinden, üreticilere dağıtım bedeli ve/veya sistem kullanım bedeli tahakkuk ettirilmemesine karar verilmiştir.

9289-5 sayılı ve 9292 sayılı kararların tam metnine ve spot boru gazı ithalatına ilişkin talep çağrısı metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: