Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

19.08.2021 tarihli ve 31573 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış ve 01.10.2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamındaki bazı sürelerde değişiklik yapılmıştır.

  • Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında YEKDEM’e kaydolmak istemeleri halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“Kurum”) yapacakları başvurunun süresinin sonu 31 Ekim tarihinden 30 Kasım tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Söz konusu başvurunun yapılmasından önce tüzel kişilerin YEKDEM başvurusunu yapmaya yetkili kıldığı kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı bir nüshasını Kurum’a sunmaları için belirlenen sürenin sonu 31 Ekim tarihinden 30 Kasım tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Aynı kapsamda YEKDEM’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, söz konusu başvurularından vazgeçmek istemeleri halinde, bu durumu Kurum’a yazılı olarak bildirmeleri için belirlenen sürenin sonu 31 Ekim tarihinden 30 Kasım tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Bilindiği üzere, YEKDEM başvurularından eksiksiz ve usulüne uygun olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınır. Söz konusu değişiklikler doğrultusunda Yönetmelik’te öngörülen bilgileri içeren ön YEK listesi, Aralık ayının ilk on günü içerisinde Kurum internet sayfasında ilan edilecektir. Nihai YEK listesi ise, 31 Aralık tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine here of the Amended Communiqué here.

error: