Kısa Çalışma Ödeneği, İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Kapsamında Süreler Uzatıldı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ UZATILMASINA İLİŞKİN 27.10.2020 TARİHLİ VE 31287 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARLARI

27.10.2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmî Gazete’de 26.10.2020 tarihinde verilen; yeni koronavirüs (“Covid-19”) kapsamında kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin 3134 sayılı (“3134 Sayılı Karar”) ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İK”) geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen iş sözleşmesinin feshi yasağının ve ücretsiz izin sürelerin uzatılmasına ilişkin 3135 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararları (“3135 Sayılı Karar”) yayımlanmıştır. Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 31.10.2020 tarihine kadar ve İK geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süreler ise 17.11.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

3134 Sayılı Karar ile, Covid-19 kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 ay uzatılmıştır. Söz konusu uygulama 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesinde ve 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleşecektir.

3135 Sayılı Karar ile İK’nın her türlü iş ve hizmet sözleşmesinin İK’nın 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süre ile feshedilemeyeceğine ilişkin geçici 10. maddesinin 1. fıkrasında ve yine aynı tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğine dair 2. fıkrasında belirtilen süreler 17.01.2021 tarihine kadar 2 ay uzatılmıştır.

3134 Sayılı Karar’ın tam metnine here, 3135 Sayılı Karar’ın tam metnine ise here of the Amended Communiqué here.

error: