İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 19.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile özellikle iflas ve konkordato süreçlerine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve anılan düzenlemeler Kanun’un yayımı…

Devamı

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK’ya Bildirilmesi Hakkında

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK’ya Bildirilmesi Hakkında

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Bilindiği üzere, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hamiline yazılı pay senetlerine…

Devamı

Çek İbraz Sürelerinde Düzenleme Yapıldı

Çek İbraz Sürelerinde Düzenleme Yapıldı

ÇEK İBRAZ SÜRELERİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER 25 Mayıs 2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7319 sayılı Kanun”) yayımlanmış ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair…

Devamı

Covid-19 Salgını Kapsamında Yapılan Yeni Düzenlemeler

Covid-19 Salgını Kapsamında Yapılan Yeni Düzenlemeler

7318 SAYILI KANUN İLE COVİD-19 SALGIN HASTALIĞI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ÜLKE GENELİNDE UYGULANAN KISITLAMALAR DİKKATE ALINARAK HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) 15. maddesi…

Devamı

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI Yeni koronavirüs (Covid-19) kapsamında kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 22.04.2021 tarih, 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3910 sayılı Karar”) 23.04.2021 tarih, 31463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3910 sayılı Karar ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun…

Devamı

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bildirilmesi Hakkında Tebliğ

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bildirilmesi Hakkında Tebliğ

06 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31446 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ 31 Aralık 2020 tarih, 31351 (5. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un…

Devamı

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

15.04.2021 TARİHLİ VE 31455 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ   5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun Ek 1. maddesi doğrultusunda çıkarılan 2850 sayılı Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’a (“Karar”) dayanılarak 15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı…

Devamı

01.04.2021 Tarihli Enerji Mevzuatı Değişiklikleri

01.04.2021 Tarihli Enerji Mevzuatı Değişiklikleri

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 01.04.2020 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de; (i)   Doğal…

Devamı

Veri Sorumluları Sicili Bilgilendirme Sistemi’ne Kayıt Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Verilen Süreler Uzatıldı

Veri Sorumluları Sicili Bilgilendirme Sistemi’ne Kayıt Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Verilen Süreler Uzatıldı

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ’NE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRELER UZATILDI! Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı karar (“Karar”) ile; ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi…

Devamı

error: