COVID-19 Salgınının Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretimi Kapsamında Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesi

COVID-19 SALGINININ LİSANSLI VE LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP OLARAK KABUL EDİLMESİ

COVID-19 salgınının; 2 Kasım 2013 tarih ve 288809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (“Lisans Yönetmeliği”) 35. maddesi ve 12 Mayıs 2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin (“Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği”) 19. maddesi kapsamında mücbir sebep kabul edilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 2 Nisan 2020 tarihinde verilen 9276 numaralı karar (“Karar”) 4 Nisan 2019 tarihli 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Karar uyarınca Lisans Yönetmeliği kapsamında önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin 10 Mart 2020 veya sonrasında sona erecek aşağıdaki yükümlülüklerine ilişkin sürelerin, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir:

  1. Önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ile inşaat dönemi ya da “Mevcut lisans sahiplerine altı aylık süre verilmesi“ başlıklı Lisans Yönetmeliği Geçici Madde 15 kapsamındaki yükümlülük erteleme süreleri
  2. Tadil işleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreler
  3. Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamındaki süreler
  4. Eskisinin devamı niteliğinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreler
  5. Önlisans ve lisans başvuruları için gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreler
  6. Önlisans tadili başvurusu hakkında Lisans Yönetmeliği madde 18/2 kapsamında yapılması öngörülen başvurulara ilişkin süreler

Buna ek olarak Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere de yine sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süre uzatımı hakkı tanınmıştır.

Sonuç

Karar; yukarıda bahsedilen hususlarda önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin ve lisanssız elektrik üretimi yapan gerçek veya tüzel kişilerin COVID-19 salgını süresince hak kaybına uğramamaları açısından faydalı olacaktır.

Karar’ın tam metnine here of the Amended Communiqué here.

error: