Çek İbraz Sürelerinde Düzenleme Yapıldı

ÇEK İBRAZ SÜRELERİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

25 Mayıs 2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7319 sayılı Kanun”) yayımlanmış ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a (“7226 sayılı Kanun”) eklenen geçici 3’üncü maddede değişiklik yapılmıştır. Bilindiği üzere, daha önce 7226 sayılı Kanunu’na eklenen geçici 3’üncü madde ile Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ilâ 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına isabet eden çeklerin bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 1 Nisan 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği hükme bağlanmıştı. 7319 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca;

  • İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ilâ 31 Mayıs 2021 (bu tarihler de dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi 31 Mayıs 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar duracaktır. Bununla birlikte, hüküm kapsamına giren çeklerin anılan tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılacak olup çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde karşılıksızdır işlemi yapılamayacaktır. Anılan tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilecektir.
  • 7319 sayılı Kanun’un hükümleri yayım tarihi olan 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup bu tarihten önce yukarıda belirtilen çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacaktır.

7319 sayılı Kanun’a here of the Amended Communiqué here.

error: