Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bildirilmesi Hakkında Tebliğ

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bildirilmesi Hakkında Tebliğ

06 NİSAN 2021 TARİHLİ VE 31446 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ 31 Aralık 2020 tarih, 31351 (5. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un…

Devamı

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

15.04.2021 TARİHLİ VE 31455 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ   5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun Ek 1. maddesi doğrultusunda çıkarılan 2850 sayılı Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’a (“Karar”) dayanılarak 15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı…

Devamı

01.04.2021 Tarihli Enerji Mevzuatı Değişiklikleri

01.04.2021 Tarihli Enerji Mevzuatı Değişiklikleri

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 01.04.2020 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de; (i)   Doğal…

Devamı

Veri Sorumluları Sicili Bilgilendirme Sistemi’ne Kayıt Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Verilen Süreler Uzatıldı

Veri Sorumluları Sicili Bilgilendirme Sistemi’ne Kayıt Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Verilen Süreler Uzatıldı

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ’NE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRELER UZATILDI! Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı karar (“Karar”) ile; ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi…

Devamı

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı

10 MART 2021 TARİHLİ VE 31419 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 10 Mart 2021 tarih, 31419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile İş Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında uzaktan çalışmanın, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işlerin ve verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme…

Devamı

İşten Çıkarma Yasağı Süresi ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatıldı

İşten Çıkarma Yasağı Süresi ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatıldı

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ UZATILMASINA İLİŞKİN 09.03.2021 TARİHLİ VE 31418 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARI 09.03.2021 tarih, 31418 sayılı Resmî Gazete’de, 08.03.2021 tarihinde verilen; yeni koronavirüs (Covid-19) kapsamında 4867 sayılı İş Kanunu’nun (“İK”) geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen…

Devamı

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI Yeni koronavirüs (Covid-19) kapsamında kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 18.02.2021 tarih, 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3556 Sayılı Karar”) 19.02.2021 tarih, 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3556 Sayılı Karar ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun…

Devamı

Şirket Kuruluş Sözleşmeleri ve İmza Beyannamelerinin Düzenlenmesine İlişkin Değişiklikler

Şirket Kuruluş Sözleşmeleri ve İmza Beyannamelerinin Düzenlenmesine İlişkin Değişiklikler

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 20.02.2021 tarih, 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile 06.12.2016 tarih, 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret…

Devamı

Yek Belgeli Üretim Tesisleri için Güncellenen Süreler ve Fiyatlar

Yek Belgeli Üretim Tesisleri için Güncellenen Süreler ve Fiyatlar

01.07.2021 TARİHİNDEN 31.12.2025 TARİHİNE KADAR İŞLETMEYE GİRECEK YEK BELGELİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN UYGULANACAK FİYATLAR, SÜRELER VE FİYATLARIN GÜNCELLENMESİ 29.01.2021 tarihinde verilen 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3453 Sayılı Karar”) 01.07.2021 tarihinden 31.12.2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına…

Devamı

error: